ŠVENČIONĖLIŲ KRAŠTO UŽIMTUMO IR SVEIKATINGUMO DIDINIMAS (Švenčionėlių bendruomenė „Švenčionėlių bičiuliai“)

ŠVENČIONĖLIŲ KRAŠTO UŽIMTUMO IR SVEIKATINGUMO DIDINIMAS

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6b-s-14-1-2020

Projekto vykdytojas Švenčionėlių bendruomenė „Švenčionėlių bičiuliai“
VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė / veiklos sritis „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2021 m. sausio 28 d. iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 37 447,50 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 29 958,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 80 proc.

Projekto tikslas – skatinti ir įvairinti NVO socialinę veiklą, stiprinant NVO materialinę bazę ir įgyvendinant edukacines programas, bendradarbiavimo veiklų įvairinimą.

Projekto uždaviniai:

1.Įsigyti edukacinėms programoms skirtą įrangą;

2.Organizuoti edukacinius užsiėmimus.

Pasiektas rezultatas: įsigyta reikalinga įranga planuojamai veiklai vykdyti: įranga spaudai ant puodelių (termopresas puodeliams, sublimacinis RePrint komplektas), fotoaparatas; nešiojamas kompiuteris,10 dviračių, 10 baidarių komplektų (baidarės, irklai, liemenės).

Projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti edukaciniai užsiėmimai:

20 jogos užsiėmimų (20 dalyvių),

12 žygių kuriuose dalyviai ėjo pėsčiomis, važiavo dviračiais, plaukė baidarėmis (3 grupės po 26 dalyvius, viso 78 dalyviai),

18 edukacinių užsiėmimų piešimo ir braižymo tematika (3 grupės po 10 dalyvių, kiekvienai grupei po 6 užsiėmimus, viso 30 dalyvių),

18 edukacinių užsiėmimų profesionalaus fotografavimo ir logotipų kūrimo tema (3 grupės po 10 dalyvių, kiekvienai grupei po 6 užsiėmimus, viso 30 dalyvių),

18 mokymų „Adobe Photoshop“ – nuotraukų ir dizaino programa (3 grupės po 10 dalyvių, kiekvienai grupei po 6 užsiėmimus, viso 30 dalyvių).

Iš viso projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti 86 edukaciniai užsiėmimai, dalyvių skaičius – 188.

Projekto kontrolės laikotarpiu (3 m.) bendruomenė įsipareigoja kiekvienais metais rengti po 8 renginius, dalyvaus po 30 dalyvių.