SUSCINKAM VĖ VIDUCINĖJ (Vidutinės kaimo bendruomenė „VIKA“)

SUSCINKAM VĖ VIDUCINĖJ

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6b-V-10-8-2019

Projekto vykdytojas Vidutinės kaimo bendruomenė „VIKA“, Asociacija
VPS prioritetas VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4),

veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. rugsėjo 5 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 4 368,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 4 150,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – sustiprinti kaimo bendruomenės narių bendruomeniškumą, saugoti bei puoselėti senąsias Vidutinės krašto tradicijas ir folklorą.

Projekto uždaviniai:

  1. Surengti Vidutinės kaimo kraštiečių sueigą – šventę „Suscinkam vė Viducinėj“.
  2. Organizuoti Vidutinės ir aplinkinių gyvenviečių vaikų jaunimo krepšinio 3×3 ir tinklinio varžybas Vidutinės kaime.

Pasiektas rezultatas: Surengta Vidutinės kaimo kraštiečių sueiga – šventė „Suscinkam vė Viducinėj“ Vidutinės kaimo parke, kurioje dalyvavo apie 150 žmonių. Pagal numatytą renginio programą buvo įgyvendintos šios veiklos: dviračių žygis, pramogos vaikams (animatorių programa), organizuota Vidutinės ir aplinkinių gyvenviečių vaikų ir jaunimo krepšinio 3×3 ir tinklinio varžybos Vidutinės kaime, šventinis koncertas (Vidutinės folkloro ansamblio ir kapelos, Švenčionių rajono mėgėjų meno kolektyvų, liaudiškos muzikos kolektyvų ir profesionalių atlikėjų koncertas) ir vakaronė su muzikantais). Kad surengti kokybiškesnį renginį, bendruomenė išnuomojo 3×4 sceną su kilnojamu apšvietimo ir garso komplektu iki 10 KW, taip pat  pasinaudojo profesionalių atlikėjų paslauga (2 liaudiškos muzikos grupės), renginio vedėjo paslauga. Bendruomenės nariams buvo įteikti marškinėliai su bendruomenės logotipu. Siekiant įtraukti šeimas ir vaikus buvo pakviesti animatoriai.