RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE (Švenčionių rajono sporto centras)

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6b-kV-10-4-2019

Projekto vykdytojas Švenčionių rajono sporto centras, BĮ
VPS prioritetas VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4),

veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. spalio 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 5 600,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 5 320,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

 Projekto tikslas – per sportą mažinti socialinės atskirties apraiškas bendruomenėse, stiprinti gyventojų pilietinį aktyvumą ir bendruomeniškumą.

Projekto uždaviniai:

  1. Suorganizuoti keturis tradicinius mūsų krašto renginius: „Bėgimas Švenčionėlių gatvėmis –2020“, „Švenčionių rajono spiningavimo varžybos – 2020“, „Švenčionių rajono vyrų krepšinio pirmenybės – 2020“, „Teniso pirmenybės – 2020“.
  2. Nupirkti renginių organizavimo paslaugas.
  3. Nupirkti apdovanojimų gamybos paslaugą su Švenčionių rajono sporto centro atributika renginio dalyviams (medaliai, marškinėliai).

Pasiektas rezultatas: suorganizuoti keturi renginiai:

– Švenčionių rajono vyrų krepšinio pirmenybės organizuojamos jau 30 metų, tai gilia tradicija tapęs sporto renginys, Švenčionių rajono sporto centras jį organizuoja nuo 2016 metų. Dalyvių amžius nuo 12 iki 35 metų. Pirmenybėse dalyvavo 12 komandų, iš viso apie 150 dalyvių. Renginio dalyviams buvo įteikti atminimo medaliai (150 vnt.), nugalėtojams ir prizininkams taurės (1, 2, 3 vieta) su Švenčionių rajono herbu bei Švenčionių rajono sporto centro logotipu (3 vnt.).

– Teniso pirmenybės Sarių seniūnijoje organizuojamos jau 4 metus. Dalyvių amžius 15-60 metų. Renginyje dalyvavo 40 pirmenybių žaidėjų. Renginio dalyviams buvo įteikti atminimo medaliai (40 vnt.), nugalėtojams ir prizininkams taurės (1, 2, 3 vieta) su Švenčionių rajono herbu bei Švenčionių rajono sporto centro logotipu (3 vnt.).

– Švenčionėlių miesto bėgimas organizuojamas jau 4 metus, 2020 metais bėgimas buvo 5-tasis jubiliejinis. Renginyje dalyvavo 250 dalyvių nuo 5 iki 60 metų amžiaus. Renginio metu dalyviams buvo įteikti atminimo medaliai (250 vnt.) ir bėgimo marškinėliai su Švenčionėlių herbu (250 vnt.) bei nugalėtojams ir prizininkams taurės – iš viso 30 vnt.

– Sportinės žūklės (spiningavimo) varžybos Sarių ežere organizuojamos 2 metus, renginys kasmet pritraukia vis daugiau dalyvių. Dalyvių amžius yra nuo 10 iki 70 metų. Renginio dalyviai ne tik rungiasi sportinės žūklės varžybose su pagautomis žuvimis, bet kartu dalyvauja ir sportinėse estafetėse. Varžybose dalyvavo 100 žmonių. Renginio metu dalyviams buvo įteikti atminimo medaliai (100 vnt.), nugalėtojams ir prizininkams taurės (1, 2, 3 vieta) su Švenčionių rajono herbu bei Švenčionių rajono sporto centro logotipu (3 vnt).