MŪSŲ LIETUVA PER 30 METŲ (Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras)

MŪSŲ LIETUVA PER 30 METŲ

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6b-V-13-3-2020

Projekto vykdytojas Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras
VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė / veiklos sritis „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4) / „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2021 m. liepos 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 10 526,32 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 10 000,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – skatinti jaunus žmones pažinti savo krašto kultūrą ir dalyvauti veiklose, puoselėjančiose tradicijas.

Projekto uždaviniai:

  1. Organizuoti tris išvykas į Lietuvos regionus. Išvykų metu susitikti su bendruomenėmis, dalyvauti edukacinėse programose, susipažinti su regiono kultūriniais, istoriniais objektais, amatų centrais, susitikti su tautodailininkais, jaunimo atstovais (organizacijomis), dalyvauti bendruomeniniuose renginiuose, sudaryti sutartis dėl tolimesnio bendradarbiavimo;

2. Tradicinių Antaninių atlaidų metu Kaltanėnuose organizuoti Sporto šventę Švenčionių rajono bendruomenių komandoms.

Pasiektas rezultatas: suorganizuotos trys išvykos į Lietuvos regionus (amatų centrai, tautodailininkai, pažintinės ekskursijos, susitikimai su bendruomenėmis, jaunimo susibūrimai, bendradarbiavimo gairių numatymas) ir Sporto šventė Kaltanėnuose:

  1. a) pažintinė išvyka (50 žmonių) į Dzūkiją – Prienų, Birštono kraštą. Išvykos metu dalyviai susipažino su Birštono ir Prienų miestais, dalyvavo edukacinėje programoje „Dzūkiškos bandos“;
  2. b) pažintinė išvyka (50 žmonių) į Kupiškio kraštą. Dalyvavo Kupiškio miesto įžymybių pristatyme – ekskursijoje, A. Petrausko gryčioje – muziejuje Uoginių kaime duonos kepimo edukacinėje programoje, susipažino su Kupiškio krašto kultūros, tautodailės paveldu ir tradicijų puoselėjimu;
  3. c) pažintinė išvyka (50 žmonių) į Pamario kraštą. Išvykos metu dalyviai susipažino su Gargždų, Klaipėdos miestais, Pamario kraštui būdingais verslais, bendravo su Gargždų atviro jaunimo centro nariais, Drevernoje dalyvavo edukacinėje programoje „Žuvies kelias“.

2021 m. birželio mėnesį per Antaninių kermošių Kaltanėnuose buvo suorganizuota Sporto šventė, įtraukiant Švenčionių rajono kaimų bendruomenių gyventojus. Varžybų metu dalyviai susipažino su Žeimenos aukštupio aplinka keliaudami dviračiais, baidarėmis, pėsčiomis.