MOKYMAI ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMUI IR ŽINIŲ GILINIMUI (Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras)

MOKYMAI ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMUI IR ŽINIŲ GILINIMUI

Projekto Nr. šven-leader-1C-M-12-2-2020

Projekto vykdytojas Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras, BĮ
VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirti“
VPS priemonė /veiklos sritis „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2021 m. spalio 12 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 10 000,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 10 000,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 100 proc.

Projekto tikslas – Projekto tikslas – suteikti vietos projektų potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams reikiamas žinias ir ugdyti įgūdžius

Projekto uždaviniai: suorganizuoti ir pravesti 6 mokymus vietos projektų potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams šiomis temomis: Lyderystės skatinimo, Verslumo skatinimo, Socialinio verslo, Trumpos maisto grandinės organizavimo, Finansinio raštingumo bei Bendradarbiavimo versle skatinimo.

Pasiektas rezultatas: įvyko 6 mokymai po 1 dieną, 8 val. šiomis temomis: lyderystės skatinimo, verslumo skatinimo, socialinio verslo, trumpų maisto grandinių organizavimo, finansinio raštingumo bei bendradarbiavimo versle skatinimo. Visos minėtos mokymų temos suteikė naudingų žinių ir įgūdžių Švenčionių r. vietos projektų potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams kuriant naują ar plėtojant turimus verslus. Mokymai vyko mokymų salėje su įranga, mokymus vedė visus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys lektoriai, buvo patiekti pietūs ir 2 kavos pertraukos. Projekto metu apmokyti 22 asmenys, iš jų 11 – iki 40 metų amžiaus. Mokymus baigusiems dalyviams buvo išduoti pažymėjimai.