„KŪRYBIŠKŲ SUSITIKIMŲ FESTIVALIS „PABRAIDOM“ (Švenčionių r. Pabradės meno mokykla)

KŪRYBIŠKŲ SUSITIKIMŲ FESTIVALIS PABRAIDOM

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6b-kV-13-1-2020

Projekto vykdytojas Švenčionių r. Pabradės meno mokykla
VPS prioritetas VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė / veiklos sritis „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4) / „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2021 m. liepos 13 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 10 000,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 9 500,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – kurti santykių kultūrinėje įvairovėje grįstą krašto tapatumą, sudarant sąlygas įvairaus amžiaus ir tautinės kilmės miesto bendruomenės meniniam bendradarbiavimui.

Projekto uždaviniai:

  1. Suorganizuoti tradicinį miesto bendruomenę buriantį festivalį.
  2. Organizuoti socialinių diskusijų komunikacijos kampaniją, kuri skirta paskatinti bendruomenės diskusijas apie krašto kultūrinio tapatumo puoselėjimą, bendrų kultūrinių ir meninių veiklų įtaką bendruomeniškumui.

Pasiektas rezultatas: suorganizuotas kūrybiškų susitikimų festivalis „Pabraidom“. Pagrindiniai festivalio akcentai – tarpkultūrinis bendradarbiavimas, istorijos pažinimas ir inovacijos. Festivalio programa prasidėjo birželio 11 dieną. Pirmoji festivalio programoje – apskrito stalo diskusija „Pabradės tapatybės projektas“. Diskusijos dalyviai diskutavo apie krašto kultūrinio identiteto puoselėjimą, aptarė istorinius įvykius, turėjusius įtakos šių dienų kultūrinei aplinkai bei bendruomenės tarpusavio santykiams. Diskusija buvo filmuojama ir transliuojama internetu. Po įdomios ir aktualios diskusijos, prie Pabradės miesto kultūros centro prasidėjo muzikinės eitynės. Eitynių dalyviai kartu su Pabradės fanfariniu orkestru šokio žingsniu judėjo Žeimenos paupiu link Lauko estrados. Muzikines eitynes vainikavo meno mokyklos ugdytinių koncertas. Vakare vyko išskirtinis festivalio renginys – Tautinė vakaronė.