KULTŪROS SAVITUMO IR TRADICIJŲ IŠSAUGOJIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE (Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras)

KULTŪROS SAVITUMO IR TRADICIJŲ IŠSAUGOJIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-K-5-5-2018

Projekto vykdytojas Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras
VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė ir veiklos sritis „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4) / „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ (LEADER-SAVA-4.1)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. lapkričio 18 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 12 500,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 10 000,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 80 proc.

Projekto tikslas – išsaugoti ir išryškinti rajono savitumą. Filmu siekiama parodyti Švenčionių rajono unikalumą ir savitumą. Pristatyti rajono geografinę padėtį, apžvelgti kraštą puošiančius kraštovaizdžius ir gamtos paminklus, švietimo ir kultūros tradicijas, rajoną garsinančias šventes ir festivalius, sporto ir laisvalaikio veiklos, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, dominuojantį verslą, turistų pamėgtas vietas.

Projekto uždaviniai:

  1. susisteminti ir surinkti medžiagą videofilmui,
  2. išleisti videofilmą apie Švenčionių rajoną.

Pasiektas rezultatas: projekto įgyvendinimo metu sukurtas reprezentacinis videofilmas apie Švenčionių kraštą. Videofilmo trukmė – 10 min., kalbos – lietuvių, anglų, rusų, 100 vnt. kompaktinių plokštelių HD DVD ROM.

Nuoroda: