DVASINGAS BENDRAVIMAS VIENIJA (Pabradės bendruomenė „Spindulys“)

DVASINGAS BENDRAVIMAS VIENJA

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6b-V-13-2-2020

Projekto vykdytojas Pabradės bendruomenė „Spindulys“
VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė / veiklos sritis „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4) / „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 5 611,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 5 330,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – didinti vaikų ir jaunimo užimtumo galimybes organizuojant aktyvias sporto veiklas bei ugdyti jų kultūrinį pažinimą bei dvasingumą.

Projekto uždaviniai:

  1. organizuoti 4 dienų užimtumo stovyklą vaikams ir jaunimui „Dvasingas bendravimas vienija“;

2.viešinti projekto veiklas siekiant sutelkti vaikus ir jaunimą sportinei veiklai.

Pasiektas rezultatas: suorganizuota vaikų ir jaunimo užimtumo stovykla „Dvasingas bendravimas vienija“. Užimtumo stovykloje dalyvavo 50 vaikų ir jaunimo nuo 7 iki 19 metų. Trukmė – 4 darbo dienos (be nakvynės, nuo 9 val. iki 17 val.), 8 val. per dieną, dalyviams buvo skiriamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai). Pirmąją stovyklos dieną, pusę dienos, vyko edukacinė šaškių sporto programa. Kita dienos dalis skirta pažinčiai su Šv. Jono Pauliaus II gyvenimu, stovyklos dalyviams surengta paskaita. Antrąją stovyklos dieną vyko šaškių turnyras „Rūpintojėlio taurė 2020”. Trečiąją stovyklos dieną – išvyka į Vilnių. Ekskursijos metu vaikai susipažino su žymiomis šventomis Lietuvos vietomis: Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Katedra, Šventosios dvasios bažnyčia, Aušros vartais, Šventųjų Jonų bažnyčia ir kt. Ketvirtąją stovyklos dieną projekto dalyviai kartu su savo šeimos nariais dalyvavo šeimų krepšinio turnyre 3×3.