BENDRUOMENINIO VERSLO PAGRINDU VEIKIANČIOS VIETOS MAISTO SISTEMOS KŪRIMAS IR TINKLAVEIKA (Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacija)

BENDRUOMENINIO VERSLO PAGRINDU VEIKIANČIOS VIETOS MAISTO SISTEMOS KŪRIMAS IR TINKLAVEIKA

Projekto Nr. šven-leader-1C-M-12-1-2020

Projekto vykdytojas Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacija
VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirti“
VPS priemonė /veiklos sritis „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 10 000,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 10 000,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 100 proc.

Projekto tikslas – suteikti klausytojams žinių apie bendruomeninio verslo pagrindu veikiančios Vietos maisto sistemos kūrimą, organizavimą ir tinklaveiką bei ugdyti verslumą.

Projekto uždaviniai:

  1. organizuoti 4 dienų mokymus būsimiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos gyventojams bendruomeninio ir socialinio verslo, trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymo temomis;

  1. organizuoti 1 dienos praktinį mokymą supažindinti mokymų dalyvius su bendruomeninio ir socialinio verslo, trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymo principais bei aplankyti gerosios praktikos pavyzdžius kuriant ir plėtojant vietos maisto sistemas Klaipėdos rajone;
  2. suteikti žinių ir praktinių įgūdžių mokymų dalyviams, kaip užmegzti tiesioginius ir ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su jų gaminamų produktų bei teikiamų paslaugų galutiniais vartotojais, kaip sukurti gamintojų ir vartotojų (valgytojų) tinklą pritaikant praktikoje naujausius vietos maisto sistemos kūrimo, organizavimo ir tinklaveikos mokslo principus.

Pasiektas rezultatas: 2020 m. rugpjūčio mėn. 11-12 ir 21-22 dienomis Cirkliškio dvaro patalpose vyko mokymai kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovams – būsimiems vietos projektų pareiškėjams itin aktualiomis temomis – bendruomeninio ir socialinio verslo iniciatyvos, trumposios maisto tiekimo grandinės, vietos ekonomikos vystymo principai, vietos produktų pardavimo būdai, vietos maisto populiarinimas plėtojant turizmo maršrutus, vietos produktų kokybė ir vietos produktų vartotojų lojalumo ugdymas. Lektorė – socialinių mokslų daktarė Vytauto Didžiojo Universiteto profesorė Vilma Atkočiūnienė. Temų aktualumas, gyvas, inovatyvus medžiagos pateikimas, nuolatinis kontakto su auditorija palaikymas, diskusijos paliko didelį įspūdį mokymų dalyviams, suteikė žinių ir motyvacijos.

Penktoji projekto diena, rugsėjo 8 d. – praktiniai mokymai išvykoje VVG „Pajūrio kraštas“ teritorijoje. Pirmasis susitikimas atvykus į Klaipėdos rajoną – Vėžaičių konferencijų centras. Kaip vystyti verslumo kompetencijas ir užtikrinti reikiamų įgūdžių ir žinių suformavimą, pristatė VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininkė Raimonda Damulienė. Bendruomenės pastangomis įkurtas modernus konferencijų centras, kuriame organizuojami aukšto lygio seminarai, tarptautinės konferencijos, mokymai bendruomenės nariams, miestelio gyventojams, mokslininkams, ūkininkams, rajono kaimo bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms.

Maisto tvarkymo higienos reikalavimai užsiimant kaimo bendruomenėse smulkia ūkine veikla itin gerai žinoma tema Brožių kaimo bendruomenei, užsiimančiai išvežiojamojo maitinimo verslu.

Veiviržėnuose dalyviai buvo pakviesti į amatų centrą. Amatų centro vadovė papasakojo, kad dabar  edukacinių programų net 20, visos jos labai paklausios. Amatų centro veikloje kviečiami dalyvauti Klaipėdos rajono amatininkai ir tautodailininkai, organizuojami edukaciniai renginiai, mugės, seminarai, nuolatos naudojamasi sukurta erdve. Amatų centras veikia savarankiškai, išsilaiko iš uždirbamų pajamų. Projekto dalyviai sudalyvavo dviejose edukacijose.

Priekulės bendruomenės centre dalyviai buvo pasitikti su kafija ir Klaipėdos krašto tradiciniu pyragu. Bendruomenės vadovė pristatė organizacijos socialines ir kultūrines veiklas, detaliau papasakojo apie bendruomenės teikiamas šarvojimo paslaugas. Susitikime dalyvavo ir naujo socialinio verslo – senelių namų įkūrimo iniciatoriai verslininkai, panaudos sąlygomis ėmęsi tvarkyti pastatus, pasitelkę į partnerius net 9 organizacijas, su projektų parama įrenginėja patalpas senyvo amžiaus žmonėms.

Drevernoje bendruomenės namuose – verslo ir bendruomenės gražaus bendradarbiavimo pavyzdys: projekto metu nupirkta gintaro apdirbimo įranga, tokiu būdu sukurtos 2 darbo vietos, verslininkai dirba su šia įranga, o edukacines programas rengia ir gautas už jas pajamas atiduoda bendruomenei. Bendruomenės centre apibendrinta visa mokymų programa išvykoje, VVG pirmininkė Raimonda Damulienė plačiau papasakojo apie kitus bendruomenių projektus, pasidalino savo patirtimi ir įžvalgomis, atsakė į projekto dalyvių klausimus.

Mokymuose dalyvavo 20 asmenų, iš jų 12 – iki 40 metų amžiaus. Mokymus baigusiems dalyviams buvo išduoti pažymėjimai.