BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS PALEI ŽEIMENOS UPĘ (Švenčionių rajono savivaldybės administracija)

BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS PALEI ŽEIMENOS UPĘ

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-I-2-1

Projekto vykdytojas Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Projekto partneris Švenčionėlių bendruomene „Švenčionėlių bičiuliai“
VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė / veiklos sritis „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7) / „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. iki 2019 m. kovo 22 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 119 185,62 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 80 927,03 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 67,90 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Platumų kaimas, Švenčionėlių seniūnija, Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – sukurti Platumų kaime palei Žeimenos upę viešąją poilsio, laisvalaikio, sveikatingumo infrastruktūrą, pritaikant ją bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai bei skatinti vietovės ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą.

Projekto uždavinys – sutvarkyti Švenčionėlių seniūnijos Platumų kaime esančią teritoriją palei Žeimenos upę, įrengiant pėsčiųjų ir paplūdimio takus, paplūdimio zoną, skatinančią laisvalaikio, poilsio, kultūrinio gyvenimo praleidimą.

Pasiektas rezultatas: Sutvarkyta apleista ir sunykusi kraštovaizdžio teritorija, esanti Švenčionių rajono savivaldybėje palei Žeimenos upę. Projekto įgyvendinimo metu įrengta: pėsčiųjų takai (bendras plotas 530 m2), paplūdimio takas (bendras plotas 130 m2, žolės vėja – 170 m2), paplūdimio takas ant pontono (bendras plotas 66 m2), paplūdimys (smėlio danga 1530 m2), automobilių pastatymo 3 aikštelės (22 automobilių pastatymo vietos, bendras plotas 283,00 m2), tualeto ir konteinerio aikštelė (bendras plotas 19,00 m2), atraminė sienutė (bendras plotas 12,80 m2), gultai( bendras plotas 50,00 m2), treniruoklių aikštelė su treniruokliais (5 vnt.), vaikų žaidimo aikštelė (smėlio danga – 158 m2; žolės vėja – 150 m2, sportinė “A“ modulio aikštelė – 1 vnt.), informaciniai stendai apie teritoriją (2 vnt.), pasodintos kalninės pušys – 20 vnt., mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės), pavėsinė, dvi persirengimo kabinos, atitvarų stulpeliai (112 vnt.).