BENDRUOMENĖS NAMŲ STATYBA TRŪDŲ KAIME (Trūdų bendruomenė)

BENDRUOMENĖS NAMŲ STATYBA TRŪDŲ KAIME

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-I-9-1-2019

Projekto vykdytojas Trūdų bendruomenė
Projekto partneris Švenčionių rajono savivaldybės administracija
VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė / veiklos sritis „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7) / „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-7.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. rugpjūčio 6 d. iki 2021 m. kovo 15 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 111 942,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 80 945,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 80 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Švenčionėlių g. 33, Trūdų k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – padidinti Trūdų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sudarant palankias sąlygas Trūdų ir aplinkinių kaimų gyventojų socialinės, kultūrinės ir ekonominės veiklos plėtotei ir sukuriant viešąją infrastruktūrą.

Projekto uždaviniai:

  1. pastatyti bendruomenei naują apie 61,31 m2 bendro ploto su vidine ir išorine apdaila iš atskirų modulių surenkamą pastatą su terasa,
  2. įrengti vandentiekio, buitinių nuotekų ir lauko elektros tinklus,
  3. sutvarkyti teritoriją: įrengti privažiavimą, šaligatvius, veją,
  4. sudaryti sąlygas bendruomenės narių užimtumui.

Pasiektas rezultatas: pastatyti bendruomenės namai – 6.40 m pločio ir 12,40 m. ilgio pastatas su 4 m pločio per visą pastato ilgį priblokuojama medine terasa. Bendras pastato plotas – 61,31 m2, tūris – 272 m3. Įrengti nuotekų ir vandentiekio tinklai (prijungti prie centralizuotų gyvenvietės tinklų), lauko elektros tinklai. Į teritoriją nutiestas 3,50 m. pločio žvyro dangos privažiavimas su trinkelių dangos dviejų automobilių stovėjimo aikštele, viena vieta pritaikyta žmonių su negalia reikmėms. Automobilių stovėjimo aikštelę su pastatu jungia 1,5 m pločio šaligatvis. Pastatas savo estetine išvaizda pagražina kaimo vietovę bei prisideda prie šios gyvenamosios vietos patrauklumo.

Pastatytuose bendruomenės namuose yra sudarytos visapusiškos sąlygos aktyviai bendruomenės veiklai, gyventojų užimtumui, švietėjiškiems renginiams, teminiams, kūrybiniams vakarams, šventėms, kaimo kapelos repeticijoms. Bendruomenės namai tapo kultūros, laisvalaikio užimtumo centru.