ARVYDO GUIGOS VERSLO PLĖTRA

ARVYDO GUIGOS VERSLO PLĖTRA

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-8-3-2019

Projekto vykdytojas Arvydas Guiga
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė / veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) / „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2020 m. sausio 31 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 70 153,38 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 40 585,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Žalioji g. 1, Zadvarninkų k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – įsigijus reikiamą techniką, teikti aukščiausios kokybės kompleksines aplinkotvarkos ir priežiūros paslaugas, atitinkančias aukščiausius klientų reikalavimus, bei kurti patrauklią aplinką gyventi kaimo vietovėse, didinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

Projekto uždaviniai:

  1. įsigyti naują techniką su priedais, kurie būtini verslo plėtrai (universalus vikšrinis mini krautuvas su priedais: gręžimo įranga ir žemės grėblys);
  2. sukurti operatoriaus etatą ir įdarbinti 1 jauną (iki 40 metų) asmenį.

Pasiektas rezultatas: įsigyta nauja technika ir įranga, t.y., universalus vikšrinis mini krautuvas su priedais (gręžimo įranga ir žemės grėblys). Mini krautuvo ir montuojamų priedų dėka pradėtos teikti papildomos gerbūvio įrengimo paslaugos: teritorijos išvalymas bei paruošimas darbams; trinkelių klojimas – takų, aikštelių įrengimas, lauko apšvietimo, laistymo sistemų įrengimas, inžinierinių komunikacijų įrengimas ir pan.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta viena darbo vieta asmeniui iki 40 metų.