ALBUMO „ISTORINĖS ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS“ LEIDYBA (Nalšios muziejus)

ALBUMO „ISTORINĖS ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS“ LEIDYBA

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-KV-10-3-2019

Projekto vykdytojas Nalšios muziejus, BĮ
VPS prioritetas VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4),

veiklos sritis „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ (LEADER-SAVA-4.1)

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. spalio 20d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 7 000,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 6 650,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – gilinant istorines žinias apie Švenčionių kraštą, saugojant jo kultūrinį savitumą, išleisti ir pristatyti visuomenei albumą „Istorinės Švenčionių rajono vietos“.

Projekto uždaviniai:

1.Sukaupti ir susisteminti istorinę ir informacinę medžiagą apie Švenčionių rajoną.

  1. Nufotografuoti istorines vietoves ir objektus.
  2. Išleisti albumą „Istorinės Švenčionių rajono vietos“.
  3. Organizuoti albumo „Istorinės Švenčionių rajono vietos“ pristatymą visuomenei.

Pasiektas rezultatas:  Išleistas  400 vienetų albumas Istorinės Švenčionių rajono vietos. Nufotografuoti ir aprašyti jau istorija tapę kaimai, piliakalniai, žuvusiųjų kapai, pastatai, dvarai  ir kt. Nuotraukose atsispindi kultūrinis paveldas.

Albume įamžinti dar išlikę istoriniai paminklai, tokie kaip Didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas, nykstantis kaimas su savo praeities kultūra, XIII a. Karaliaus Mindaugo – Rėkučių gynybinė sieną Švenčionių rajone. Albume yra daugiau kaip 400 foto nuotraukų, išdėstytų pagal Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės teritorijas.

Projekto įgyvendinimo pabaigoje surengti 6 renginiai – projekto veiklų pristatymas rajono seniūnijose, mokyklose, bendruomenėse.