ADVENTAS „KALĖDŲ STEBUKLO BELAUKIANT” (Švenčionėlių bendruomenė „Švenčionėlių bičiuliai“)

ADVENTAS „KALĖDŲ STEBUKLO BELAUKIANT

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-V-10-5-2019

Projekto vykdytojas Švenčionėlių bendruomenė „Švenčionėlių bičiuliai“ , Asociacija
VPS prioritetas VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4),

veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. sausio 20 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 4 500,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 4 275,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – supažindinti bendruomenę su krašto adventinio laikotarpio tradicijomis, jų apeigomis, simbolika, tautosaka ir folkloru, tuo prisidedant prie tautinio paveldo puoselėjimo ir jo tęstinumo išsaugojimo, įtraukiant į aktyvią etnokultūrinę pažintinė veiklą.

Projekto uždaviniai:

  1. Suorganizuoti du edukacinius užsiėmimus, Advento vakaronę, kalėdinių dekoracijų gamybos edukacinį užsiėmimą šeimoms.
  2. Įsigyti renginių organizavimo paslaugas.

Pasiektas rezultatas: Suorganizuoti 2 edukaciniai užsiėmimai, kurių metu bendruomenės nariai susipažino su tradiciniu sausuoju vilnos vėlimo būdu. Pirmame užsiėmime dalyvavo 30 vaikų, antrame užsiėmime –  50 suaugusių. Edukacinių užsiėmimų metu kiekvienas dalyvis pasigamino po kalėdinę dekoraciją namams bei pagamino dovanėlę, skirtą sunkiai gyventiems seneliams Švenčionėliuose, kuri įžiebė kalėdinę dvasią jų namuose. Taip pat vyko 4 valandų Kalėdinių dekoracijų gamybos edukacinis užsiėmimas šeimoms, kuriuo metu dalyviai susipažino su tradiciniais Kalėdų eglutės papuošimais. Pagamintos  bendruomenės narių kalėdinės dekoracijos ir Kalėdų eglutės papuošimai  papuošė Švenčionėlių miesto erdvę bei eglę.  Surengta 6 valandų Adventinė vakaronė, kurioje bendruomenės nariai kartu su bendruomenės „Žeimena“ nariais gamino adventinius patiekalus, buvo pasakojama apie Advento papročius ir tradicijas, taip pat jos metu skambėjo adventinio laikotarpio muzika, dainos, buvo žaidžiami žaidimai ir rateliai. Bendruomenės nariai apdovanoti kalėdinėmis dovanėlėmis su Švenčionėlių herbu.