Kvietimas nr.3 teikti vietos projektų paraiškas

VVG valdybos posėdžio protokolas 2013-02-07: 

Kvietimo Nr. 3 teikti vietos projektų paraiškas pagal Vietos plėtros 2009 – 2014 metų strategiją dokumentai:

 

Dokumento pavadinimas Nuoroda parsisiuntimui
   
Vietos plėtros strategija  
Kvietimas Nr. 3 teikti paraišką Kvietimas
Vidaus tvarkos aprašas Vidaus tvarkos aprašas

Priedai

Mokėjimo prašymų forma, visoms priemonėms MP forma (aktuali redakcija)
I prioritetas  
Parama verslo kūrimui ir plėtrai (mažai įmonei)  
Specialiosios taisyklės pareiškėjams PVKP taisyklės
Supaprastintųjų specialiųjų taisyklių 1 priedas (remiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 1 priedas
Specialiųjų taisyklių 2 priedas (neremiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 2 priedas
Tipinis verslo planas 3 priedas PVKP taisyklių 3 priedas
Vietos projekto paraiškos forma 4 priedas PVKP paraiškos forma
Projekto ataskaitos forma 5 priedas Projekto ataskaitos forma
Projekto vykdymo sutartis 6 priedas Projekto vykdymo sutartis
   
Parama verslo kūrimui ir plėtrai (kaimo gyventojui)  
Supaprastintos specialiosios taisyklės pareiškėjams PVKP taisyklės
Supaprastintų specialiųjų taisyklių 1 priedas (remiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 1 priedas
Supaprastintų specialiųjų taisyklių 2 priedas (neremiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 2 priedas
Vietos projekto paraiškos forma 3 priedas PVKP paraiškos forma
Projekto ataskaitos forma 4 priedas Ataskaitos forma
   
Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Supaprastintosios specialiosios taisyklės pareiškėjams KTVS taisyklės
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) KTVS paraiškos forma
Projekto ataskaitos forma (2 priedas) Ataskaitos forma
VVG teritorijos atnaujinimas ir plėtra siekiant gerinti gyventojų gyvenimo kokybę (II prioritetas)  
Specialiosios taisyklės pareiškėjams VVG TAP taisyklės
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) VVG TAP paraiškos forma
Vietos projekto paraiškos forma – su partneriu fiziniu asmeniu (2 priedas) VVG TAP paraiškos forma su partneriu
Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (4 priedas) VVG TAP lentelės forma
Vietos projekto vykdymo sutartis (2 priedas) Projekto sutarties forma
Bendradarbiavimo sutartis (3 priedas) Bendradarbiavimo sutarties forma
Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (5 priedas) Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma
Kaimo gyventojų socialinio aktyvumo skatinimas (III prioritetas)  
Specialiosios taisyklės pareiškėjams KGAS taisyklės
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) KGAS paraiškos forma (įstaigoms)
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) KGAS paraiškos forma (bendruomenėms, asociacijoms)
Vietos projekto vykdymo sutartis (3 priedas) Projekto sutarties forma
Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (4 priedas) KGAS lentelės forma
   

 

Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusios Kvietimo Nr. 3 vietos projektų paraiškos: (sąrašas )

Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas: (sąrašas).

Vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr.1 (protokolas nutariamoji dalis )

Vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr.2 (protokolas )

Vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr.3 (protokolas nutariamoji dalis )

Vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr.1 (protokolas  )

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. BR1-930 „Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“ (įsakymas )

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2013 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. BR1-1045 „Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“ (įsakymas )

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. BR1-1281 „Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“ (įsakymas )

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. BR1-33 „Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“ (įsakymas )