Kvietimas Nr. 2 teikti vietos projektų paraiškas

VVG pateikė prašymą pakeisti kai kurias Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos nuostatas (pagrindas – VVG valdybos posėdžio 2011-08-29 protokolas Nr.4 ).

Kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektų paraiškas pagal Vietos plėtros 2009 – 2014 metų strategiją dokumentai

Dokumento pavadinimas Nuoroda parsisiuntimui
   
Vietos plėtros strategija  
Kvietimas Nr. 2 teikti paraišką Kvietimas
Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal  vietos plėtros strategiją Bendrosios taisyklės
Vidaus tvarkos aprašas Vidaus tvarkos aprašas

Priedai

I prioritetas  
Parama verslo kūrimui ir plėtrai (mikroįmonei)  
Specialiosios taisyklės pareiškėjams PVKP taisyklės
Supaprastintųjų specialiųjų taisyklių 1 priedas (remiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 1 priedas
Specialiųjų taisyklių 2 priedas (neremiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 2 priedas
Tipinis verslo planas 3 priedas PVKP taisyklių 3 priedas
Vietos projekto paraiškos forma 4 priedas PVKP paraiškos forma
Mokėjimo prašymo forma 5 priedas Žr. žemiau
   
Parama verslo kūrimui ir plėtrai (kaimo gyventojui)
Supaprastintos specialiosios taisyklės pareiškėjams PVKP taisyklės
Supaprastintų specialiųjų taisyklių 1 priedas (remiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 1 priedas
Supaprastintų specialiųjų taisyklių 2 priedas (neremiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 2 priedas
Vietos projekto paraiškos forma 3 priedas PVKP paraiškos forma
Mokėjimo prašymo forma 4 priedas Žr. žemiau
   
Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Supaprastintosios specialiosios taisyklės pareiškėjams KTVS taisyklės
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) KTVS paraiškos forma
Mokėjimo prašymo forma (2 priedas) Žr. žemiau
 

 

VVG teritorijos atnaujinimas ir plėtra siekiant gerinti gyventojų gyvenimo kokybę (II prioritetas)  
Specialiosios taisyklės pareiškėjams VVG TAP taisyklės
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) VVG TAP paraiškos forma
Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (2 priedas) VVG TAP lentelės forma
Mokėjimo prašymo forma (3 priedas) Žr. žemiau
Vietos projekto vykdymo sutartis (4 priedas) Projekto sutarties forma
Bendradarbiavimo sutartis (5 priedas) Bendradarbiavimo sutarties forma
   
Kaimo gyventojų socialinio aktyvumo skatinimas (III prioritetas)  
Specialiosios taisyklės pareiškėjams KGAS taisyklės
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) KGAS paraiškos forma (įstaigoms)
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) KGAS paraiškos forma (bendruomenėms, asociacijoms)
Vietos projekto vykdymo sutartis (2 priedas) Projekto sutarties forma
Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis (3 priedas) Bendradarbiavimo sutarties forma
Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (4 priedas) KGAS lentelės forma
Mokėjimo prašymo forma (5 priedas) Žr. žemiau
   
Jaunimo užimtumo ir pilietiškumo ugdymas (III prioritetas)  
Specialiosios taisyklės pareiškėjams JUPU taisyklės
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) JUPU paraiškos forma (įstaigoms)
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) JUPU paraiškos forma (bendruomenėms, asociacijoms)
Vietos projekto vykdymo sutartis (2 priedas) Projekto sutarties forma
Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis (3 priedas) Bendradarbiavimo sutarties forma
Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (4 priedas) JUPU lentelės forma
Mokėjimo prašymo forma (5 priedas) Žr. žemiau
Nauja mokėjimo prašymo forma
Mokėjimo prašymų forma, visoms priemonėms MP_forma

 

Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusios Kvietimo Nr. 2 vietos projektų paraiškos: (sąrašas )

Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas: (sąrašas ).

Vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr.1 2012 06 29 (protokolas ).

Vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr. 2 2012 08 17 (protokolas ).

Vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr. 3 2012 10 30 (protokolas).