Pasibaigė kvietimas Nr. 17

2021 m. vasario 19 d. pasibaigė kvietimo Nr. 17 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“. Vietos projektų paraiškų negauta.