NVO akseleratorius

Iki vasario 10 dienos dar galite teikti paraiškas dalyvauti NVO Akseleratoriuje.
Programa skirta Trakų, Širvintų, Švenčionių, Kėdainių, Ukmergės, Šalčininkų ir Elektrėnų savivaldybėse įsikūrusioms organizacijoms ir fiziniams asmenims.
Dalyvio paraišką ir daugiau informacijos apie programą rasite:
 
Kilus klausimams kreiptis: julija@nvoakseleratorius.lt arba +370 699 19048
 
Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.    

SKIRTA PARAMA KVIETIMO Nr. 15 VIETOS PROJEKTAMS

Sausio 25 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą trims vietos projektams, teiktiems pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“:

– MB „Vikmonta“ vietos projektui „Sunkiasvorių ir lengvųjų automobilių serviso įkūrimas Švenčionių rajone“ – 44 887,00 Eur;

– UAB „Malūno statyba“ vietos projektui „UAB „Malūno statyba“ verslo kūrimas“ – 48 957,00 Eur;

-UAB „Sunverteris 2“ vietos projektui „UAB „Sunverteris 2“ verslo kūrimas“ – 39 717,00 Eur.

SKIRTA PARAMA VIETOS PROJEKTUI

Sausio 18 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas skirti paramą Kvietimo Nr. 11 vietos projektui, teiktą pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“,

Artūro Petkevičiaus vietos projektui „Pramogų stovyklavietės „Riposo“ kūrimas“- 48 741,00 Eur.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sveikinimas

Skelbiamas Kvietimas Nr. 17 teikti paraiškas

Nuo gruodžio 21 d. prasideda kvietimas Nr. 17 teikti projektų paraiškas. Plačiau skaitykite.

SKIRTA PARAMA 2 PROJEKTAMS

Gruodžio 14 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą vietos projektams:

Kvietimo Nr. 14 – pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ Švenčionėlių bendruomenės „Švenčionėlių bičiuliai“ vietos projektui „Švenčionėlių krašto užimtumo ir sveikatingumo didinimas“ – 29 958,00 Eur;

Kvietimo Nr. 16 – pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vietos projektui „Svirkų bendruomenės namų statyba Svirkų kaime“ – 72 975,00 Eur.

„Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras vykdo projektą  „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“, kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362.

Projekto tikslas: Padidinti senyvo amžiaus ir negalią turinčių asmenų socialinę integraciją į Švenčionių m. bendruomenę, praplečiant jiems teikiamų sociokultūrinių paslaugų spektrą. Projekto įgyvendinimo metu bus ugdomas poreikis turiningiau, įdomiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį, vykdant pagyvenusių ir neįgalių žmonių edukacinę, pažintinę, kultūrinę ir sveikatingumo veiklą.

SKIRTA PARAMA DAR DVIEM VIETOS PROJEKTAMS

Lapkričio 16 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą dviem Kvietimo Nr. 11 vietos projektams, teiktiems pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“:

– Oleg Levickij vietos projektui „Oleg Levickij investicija į statybvietės paruošimo veiklą“- 49 818,00 Eur

-Editos Rudytės vietos projektui „Editos Rudytės investicija į kraštovaizdžio tvarkymo veiklą“- 50 000, 00 Eur.

SADM rekomendacijos NVO ekstremaliosios situacijos metu

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsiuntė raštą dėl rekomendacijų nevyriausybinėms organizacijoms veiklos organizavimo klausimais ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 plitimo metu. Susipažinti su rekomendacijomis NVO, valstybės ir savivaldybių institucijoms, kaip saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu (https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/savanoriska-veikla) ir pagal kompetencijas imtis reikalingų veiksmų rekomendacijoms įgyvendinti.

Socialinio verslumo dienai – virtualus renginys

Lapkričio 19 d., minint Socialinio verslumo dieną, kviečiame susitikti virtualioje erdvėje. Šiais metais renginys yra skirtas jaunimui bei su jaunimu dirbančioms švietimo, mokslo ir studijų organizacijoms, įstaigoms, NVO, vietos ir centrinės valdžios atstovams, visiems besidomintiems socialinio verslo ir jaunimo verslumo tema.

Renginio metu pranešėjai iš Lietuvos ir Šiaurės šalių dalinsis žiniomis ir patirtimi apie socialinio verslo praktikas mokykloje, universitete ar kolegijoje, savanoriaujant ar atliekant praktiką NVO, įkuriant socialinį verslą regione ar mieste, bendradarbiaujant su vietos ar tarptautiniais partneriais. Išgirsime jaunus ir jau daug pasiekusius socialinius verslus.

Renginio partneriai:
VšĮ “Geri norai”, Lietuvos socialinio verslo asociacija, Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Maltos ordino pagalbos tarnyba, VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“.

Socialinio verslumo diena