Liepos 3 d. startavo KVIETIMAS Nr. 1 teikti vietos projektus

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti vietos projektus pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos (toliau VPS) priemonę „Rekreacinių erdvių ir turistinio potencialo vystymo skatinimas siekiant kaimo vietovių gyvybingumo“ Nr. SVEN-LEADER-20VVG-08-02 (priemonės rūšis „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas” (ne pelno)).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja   nuo   2024 m. liepos 3 d. 00 val.     iki     2024 m. rugpjūčio 13 d. 24 val.

Kvietimo dokumentacija