Kūrybinės dirbtuvės Raudondvaryje

2022-12-01 Raudondvaryje vyko kūrybinės dirbtuvės „SUMANUS KAIMAS – SUMANAUS LEADER LINK“ kurį organizavo Vietos veiklos grupių tinklas. Buvo analizuojama – koks sumanus kaimas turėtų būti? Kokie reikalingi sprendimai lengvinantys paraiškų priėmimą, jų administravimą bei priežiūrą ateinančiame finansiniame laikotarpyje. Susitikime dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros, vietos veiklos grupių tinklo, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ir VVG atstovai.