Kvietimas Nr. 9

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2 (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams

Devintojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Kvietimo Nr. 9 Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai:

  1. Paraiškos forma;
  2. Jungtines veiklos sutarties forma;
  3. Savanoriško darbo apskaitos lentelės forma;
  4. SVV deklaracija;
  5. Vienos įmonės deklaracija.