Kvietimas Nr. 8

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis:

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2

Aštuntojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

 1. FSA verslo pradžiai.

Aštuntojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2:

 1. VP paraiskos forma;
 2. Verslo plano forma;
 3. SVV deklaracija;
 4. Vienos įmones deklaracija;
 5. Įmonės vadovo sutikimas;
 6. Pareiškėjo akcininko sutikimas;
 7. Pareiškėjo sutuoktinio sutikimas.

Veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4

Aštuntojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

 1. FSA verslo plėtrai.

Aštuntojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4:

 1. VP paraiškos forma;
 2. Verslo plano forma;
 3. SVV deklaracija;
 4. Vienos įmonės deklaracija;
 5. Įmonės vadovo sutikimas;
 6. Pareiškėjo akcininko sutikimas;
 7. Pareiškėjo sutuoktinio sutikimas.