Kvietimas Nr. 6

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 19 d. 8 val. iki 2018 m. lapkričio 19 d. 15 val.

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2

Šeštojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

  1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

Šeštojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2:

  1. Paraiškos forma;
  2. Jungtinės veiklos sutarties forma;
  3. Savanoriško darbo lentelės forma;
  4. SVV deklaracija;
  5. Vienos įmonės deklaracija;