Kvietimas Nr.5

Birželio 1 d. valdybos nutarimu  pratęstas Kvietimo Nr.5 terminas iki birželio 29 d. 15 val., patvirtinti  patikslinti Kvietimo Nr.5 dokumentai:

FSA medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai patikslintas  Patikslinta Vietos projekto paraiškos forma 1 priedas (SAVA- 4.1)

FSA Bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymas patikslintas Patikslinta Vietos projekto paraiškos forma 1 priedas (SAVA-4.2)

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 5

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį.

Pirmoji veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2

Penktojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

 1.  FSA Bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymas;
 2. NMA išvada 2018-03-14 Nr. BRK-1180;

Penktojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2:

 1. Vietos projekto paraiškos forma;
 2. Jungtines veiklos sutarties forma;
 3. Savanoriško darbo apskaitos lenteles forma;
 4. Vienos įmones deklaracija.

Antroji veiklos sritis „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1

Penktojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

 1. FSA medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai;
 2. NMA išvada 2018-03-14 Nr. BRK-1180.

Penktojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1:

 1. Vietos projekto paraiškos forma;
 2. Jungtines veiklos sutarties forma;
 3. Savanoriško darbo apskaitos lenteles forma;
 4. Vienos įmones deklaracija.