Kvietimas Nr.4

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį.

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4

Ketvirtojo kvietimo teikti teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

  1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA verslo plėtrai)
  2. NMA išvada 2018-02-15 Nr. BRK-799

Ketvirtojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4:

  1. Paraiškos forma
  2. Verslo planas
  3. SVV deklaracija
  4. Vienos įmones deklaracija