Kvietimas NR. 29

PASIBAIGĘS

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. rugsėjo 11 d.  iki 2023 m. spalio 13 d.

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.- 6.2

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 29

29 Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

FSA verslo pradžiai_29

Priedai:

1priedas VP paraiskos forma

2 priedas Verslo plano forma

3 priedas SVV statuso deklaracija

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Įmones vadovo sutikimas

6 priedas Pareiškėjo akcininko sutikimas

7 priedas Pareiškėjo sutuoktinio sutikimas