Kvietimas Nr. 23

PASIBAIGĘS

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 23

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4

23 Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Kvietimo Nr. 23 Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai:

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Vietos projekto verslo plano forma;

3 priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija;

5 priedas Įmonės vadovo sutikimo forma;

6 priedas Pareiškėjo akcininko sutikimo forma;

7 priedas Pareiškėjo sutuoktinio sutikimo forma.