Kvietimas Nr. 20

PASIBAIGĘS

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 20

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (reglamentuoja KPP) Nr. LEADER-19.2-16.4

20 kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Kvietimo Nr. 20 Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai

  1. Priedas Nr. 1 VP paraiškos forma
  2. Priedas Nr. 2 Jungtines veiklos sutarties forma
  3. Priedas Nr. 3 Verslo plano forma
  4. Priedas Nr. 4 Vienos įmones deklaracija
  5. Priedas Nr. 5-SVV-deklaracija
  6. Priedas Nr. 6 Įmones vadovo sutikimas
  7. Priedas Nr. 7 Pareiškėjo akcininko sutikimas
  8. Priedas Nr. 8 Pareiškėjo sutuoktinio sutikimas