Kvietimas Nr. 18

PASIBAIGĘS

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 18

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 22 d. 8 val. iki 2021 m. gegužės 07 d. 15 val.

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

 18 kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

  1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

 18 kvietimo dokumentų formos:

  1.  Vietos projekto paraiškos forma
  2.  Jungtinės veiklos sutarties forma
  3. Vienos įmonės deklaracija 3 priedas