Kvietimas Nr. 17

PASIBAIGĘS

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 17

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (reglamentuoja KPP) Nr. LEADER-19.2-16.4

17 kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Kvietimo Nr. 17 Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai

  1. Vietos projekto paraiškos forma
  2. Jungtinės veiklos sutarties forma
  3. Vietos projekto verslo plano forma
  4. Vienos įmonės deklaracija
  5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija
  6. Įmonės vadovo sutikimo forma
  7. Pareiškėjo akcininko sutikimo forma
  8. Pareiškėjo sutuoktinio sutikimo forma