Kvietimas Nr. 12

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 12

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gruodžio 23 d. 8 val. iki 2020 m. vasario 21 d. 15 val.

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

Dvylikto kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

  1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

Dvylikto kvietimo dokumentų formos:

  1. Vietos projekto paraiškos forma