Kvietimas Nr. 10

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį.

Pirmoji veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2

Dešimtojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

1. FSA  Bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymas.

Dešimtojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2:

1. Vietos projekto paraiškos forma;

2. Jungtinės veiklos sutarties forma;

3. Savanoriško darbo apskaitos lentelės forma;

4. Vienos įmones deklaracija 4 priedas.

Antroji veiklos sritis „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1

Dešimtojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

1. FSA Medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai.

Dešimtojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1:

1. Vietos projekto paraiškos forma;

2. Jungtinės veiklos sutarties forma;

3. Savanoriško darbo apskaitos lentelės forma;

4. Vienos įmonės deklaracijos forma.