KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Kvietimas Nr. 21 pagal priemonės Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2021 m. gruodžio 20 d. 8 val. iki 2022 m. vasario 18 d. 15 val.


Kvietimas Nr. 22 pagal priemonės Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2021 m. gruodžio 20 d. 8 val. iki 2022 m. vasario 18 d. 15 val.


Kvietimas Nr. 23 pagal priemonės Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2021 m. gruodžio 27 d. 8 val. iki 2022 m. vasario 25 d. 15 val.