Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacijos projektas

Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacijos įvykdytas vietos projektas – 5 dienų mokymai „Bendruomeninio verslo pagrindu veikiančios vietos maisto sistemos kūrimas ir tinklaveika“.

Rugpjūčio mėn. 11-12 ir 21-22 dienomis Cirkliškio dvaro patalpose vyko mokymai kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovams – būsimiems vietos projektų pareiškėjams itin aktualiomis temomis – bendruomeninio ir socialinio verslo iniciatyvos, trumposios maisto tiekimo grandinės, vietos ekonomikos vystymo principai, vietos produktų pardavimo būdai, vietos maisto populiarinimas plėtojant turizmo maršrutus, vietos produktų kokybė ir vietos produktų vartotojų lojalumo ugdymas.  Lektorė – socialinių mokslų daktarė Vytauto Didžiojo Universiteto profesorė Vilma Atkočiūnienė.