Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė

Vietos projektai finansuojami Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos lėšomis.

Metinių ataskaitų suvestinė už 2019 metus