Dokumentų formos

Mokėjimo prašymo forma /pildyti kompiuteriu/MP forma

Nuoroda į NMA tinklapį – mokėjimo prašymų formos, pildymo instrukcijos:  https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/mokejimo-prasymai/mokejimo-prasymu-formos/9688

Pavyzdinė galutinės ir metinės ataskaitos forma