VVG atstovavimas

Susitikimas su Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais

2018 m. vasario 22 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė, administratorė Sigita Zambžickienė ir finansininkė Vida Rutkovskienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotame susitikime „Agentūros pasidalijimas verslo planų vertinimo patirtimi“ Vilniuje. NMA specialistai dalijosi patirtimi, pabrėžė, į ką būtina atkreipti dėmesį. Buvo nagrinėjamas konkretus verslo planas. Susitikime taip pat dalyvavusi Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Javičienė pristatė atrankos kriterijų sąvadą. Buvo aptarti probleminiai klausimai.

Mokymai „Verslo planų rengimas ir vertinimas“

2018 m. vasario 20 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė ir administratorė Sigita Zambžickienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento organizuotuose mokymuose „Verslo planų rengimas ir vertinimas“ Utenoje. Mokymų metu lektorė pristatė verslo plano struktūrą, paaiškino kuo svarbi verslo plano santrauka, kas turi būti aprašoma verslo plane, kokia pateikiama informacija ir kokias šaltiniais geriausiai remtis informacijai pateikti, supažindino kokią svarbią dalį verslo plane užima rinkodara. Mokymų dalyviai, aptardami praktinius pavyzdžius, diskutavo apie jėgas sąveikaujančias rinkoje, apie rinkos segmentavimą, aiškinosi, kokios sąlygos lemia segmentavimo efektyvumą, kalbėjo apie tai, kaip tinkamai parinkti ir lengvai identifikuoti rinkos segmentus, kaip įvardinti tikslinę rinką, kokie marketingo priemonių dariniai yra naudojami, kas sudaro prekės, paslaugos kainą ir koks yra prekės gyvavimo ciklas. Mokymų metu buvo išnagrinėtas ir detaliai aptartas konkretus verslo planas.

 

VVG tinklo valdybos posėdis

Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ viešųjų ryšių specialistė Birutė Borovikienė dalyvavo VVG tinklo organizuojamame valdybos posėdyje, kuris vyko 2018 m. vasario 2 d. Kauno rajone, Akademijoje, ASU IV rūmuose. VVG tinklo valdybos posėdžio metu buvo sprendžiami klausimai dėl VPS vertinimo kriterijų, dėl Finansavimo sąlygų aprašo rengimo ir derinimo procedūrų, Dėl VPS administravimo bei kiti einamieji klausimai.

 

Mokymai „Viešieji pirkimai“

2018 m. sausio 17 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė ir administratorė Sigita Zambžickienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento organizuotuose mokymuose „Viešieji pirkimai“ Utenoje. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais. Daugiausia dėmesio buvo skiriama mažos vertės pirkimams, reikalavimais raštiškoms sutartims, reikalavimams tiekėjams.

Mokymai „Paramos projektų administravimas ir valdymas“

2018 m. sausio 16 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ viešųjų ryšių specialistė Birutė Borovikienė, finansininkė Vida Rutkovskienė ir administratorė Sigita Zambžickienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento organizuotuose mokymuose „Paramos projektų administravimas ir valdymas“ Vilniuje. Mokymų dalyviai diskutavo apie projektų inicijavimo etapus, apie metodo „iš apačios į viršų“ taikymą praktikoje ir kiek šis metodas veikia įgyvendinant pagal LEADER priemonės principus, tame tarpe ir principą „iš apačios į viršų“, parengtas vietos plėtros strategijas. Atlikdami praktinę užduotį mokymų dalyviai aptarė, kaip turėtų būti tinkamai formuluojami projekto tikslai, uždaviniai, veiksmai ir pasiekimų rezultatai.