VVG atstovavimas

VVGT visuotinis narių susirinkimas

2019 m. balandžio 25 dieną Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė  dalyvavo vietos veiklos grupių ataskaitiniame (toliau – VVGT) visuotiniame narių susirinkime, kuris vyko Raseinių r. Palukščio davo Rokynės sodyboje. Jo metu buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos, aptarta LEADER Lietuva interneto svetainės atnaujinimo gairės, kiti svarbūs klausimai. VVGT veiklos koordinavimo kokybės gerinimui po intensyvių diskusijų nuspręsta padidinti nario mokestį iki 300 Eur. Diskutuota apie vietos plėtros strategijų administravimo ypatumus ir pažangos vertinimą. Po ilgų diskusijų salėje, toliau vyko komandos stiprinimo užsiėmimai lauke.

Vietos veiklos grupėms pristatyta vietos projektų vertinimo tvarka

2018 m. lapkričio 22 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė ir administratorė Sigita Zambžickienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė bei kiti šio skyriaus darbuotojai, supažindino VVG atstovus su NMA jau atliktais darbais, kai buvo gautos VVG paraiškos, pristatė, kokius darbus turės atlikti VVG, kai paraiškos joms bus perduotos. Klausytojams buvo pristatyti pagrindiniai paraiškų vertinimo kriterijai, aptarti vertinant dažniausiai kylantys klausimai. Susitikimo metu buvo pasidalinta vertinga darbo patirtimi, VVG atstovai turėjo galimybę pasidalinti savo įžvalgomis, buvo keičiamasi nuomonėmis ir aktyviai diskutuojama.

Susitikimas su Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais

2018 m. rugsėjo 27 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė ir administratorė Sigita Zambžickienė dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė bei kitais šio skyriaus darbuotojais. Susitikimo tikslas buvo aptarti vietos projektų pirkimų vykdymo tvarką. Susitikimo metu buvo išskirtos problemos susijusios su atrankos kriterijais bei specialiaisiais tinkamumo kriterijais numatytais vietos plėtros strategijose.

VVG tinklo išplėstinis valdybos posėdis

2018 m. rugsėjo 20 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė dalyvavo VVG tinklo išplėstiniame valdybos posėdyje Rokuose, Kauno r. Posėdžio metu buvo svarstomi klausimai dėl vietos projektų vertinimo, dėl viešųjų pirkimų klausimų ir pasiūlymų pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir kiti klausimai. Pagrindinė problema užstrigęs vietos projektų paraiškų vertinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Taip pat nutarta siūlyti suvienodinti reikalavimus vertinant mažus pirkimus, nes pasitaiko atvejų, kad vieni teritoriniai NMA skyriai reikalauja papildomų dokumentų, kiti jau nebe, nors visi pirkimai yra vykdomi pagal tą patį VPĮ.

Mokymai „Buhalterinė apskaita“

2018 m. rugsėjo 11 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ VPS administravimo vadovė Violeta Guobytė ir VPS finansininkė Vida Rutkovskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento organizuotuose mokymuose „Buhalterinė apskaita“ Vilniuje.

Vilniaus regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2018 m. rugsėjo 10 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė, administratorė Sigita Zambžickienė ir finansininkė Vida Rutkovskienė dalyvavo Vilniaus regiono vietos veiklos grupių susitikime, kuris vyko Širvintose.

Susitikime dalyvavo ir Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, Ukmergės bei Širvintų rajonų vietos veiklos grupių atstovai. Susitikimo metu buvo aptarti vietos projektų paraiškų vertinimo procedūrų, Vietos plėtros strategijų vykdymo, vietos projektų paraiškų administravimo taisyklių ir kiti aktualūs klausimai.

Po darbingo pasitarimo buvome pakviesti apsilankyti Širvintų rajono VVG pirmininko Mindaugo Korsako įkurtame „Vikingų kaime“ – tai interaktyvus patyrimų muziejus po atviru dangumi.

Paroda „AgroBalt 2018“

Viena didžiausių ir reikšmingiausių Baltijos regione tarptautinių žemės ūkio ir maisto pramonės parodų „AgroBalt 2018“, gegužės 24–26 dienomis sukvietė į Vilnių, LITEXPO ne tik ūkininkus, politikus, verslo atstovus, bet ir minias smalsuolių iš visos Lietuvos. Gegužės 25 d. parodoje dalyvavo Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininkė Birutė Borovikienė, finansininkė Vida Rutkovskienė ir administratorė Sigita Zambžickienė bei valdybos nariai Milda Petkevičienė ir Algirdas Breidokas su rajono amatininkų grupe. Jau 22 kartą vykusi paroda viliojo lankytojus įvairiomis galimybėmis: čia buvo galima paragauti ir įsigyti skaniausių lietuviškų produktų bei gaminių, savo akimis pamatyti, kaip gimsta šakotis, kaipgi atrodo nykstančių veislių galvijai, taip pat sudalyvauti įvairiose Lietuvos vietos veiklos grupių (VVG) organizuojamose edukacinėse programose, pristatančiose amatus. Mūsų bei Vilniaus, Tauragės, Telšių, Kauno rajonų bei „Pajūrio kraštas“ vietos veiklos grupių programa buvo išties plati ir įdomi: buvo pristatyti tradiciniai amatai, tokie kaip odininkystė, krepšelių pynimas ir juostų rišimas, juostų audimas, kanapių pluošto mynimas bei virvių vijimas, kastinio sukimas, siūlų dažymas su žolynais, šiaudų pynimas bei kiti amatai.

Informacinis seminaras „LEADER“ bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 metų programą

2018 m. gegužės 7 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininkė Birutė Borovikienė ir VPS administravimo vadovė Violeta Guobytė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame informaciniame seminare „LEADER“ bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programą“ Vilniuje. Taip pat dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai, kurie konsultavo seminaro tematikos klausimais. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. Ji pristatė 2018 m. VVG tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo taisyklių pagrindines nuostatas, pakeitimus.

Seminaras „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė“

2018 m. gegužės 3 d. Vilniuje vyko Žemės ūkio ministerijos darbuotojų susitikimas su Vilniaus regiono vietos veiklos grupių, Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojais. Seminare dalyvavo Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ viešųjų ryšių specialistė Birutė Borovikienė, finansininkė Vida Rutkovskienė ir administratorė Sigita Zambžickienė. Pristatyta Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimai. Matydama, kaip vangiai surenkamos  vietos projektų paraiškos, kiek užtrunka jų vertinimo procedūros ir kiek mažai paramos lėšų išmokėta, Ministerija imasi priemonių lengvinti projektų rengimo ir paraiškų teikimo tvarkas.

Vietos veiklos grupių tinklo visuotinis susirinkimas

2018 m. balandžio 5 d. Raudondvaryje, Kauno r., įvyko Vietos veiklos grupių tinklo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, iš VVG „Švenčionių partnerystė“ jame dalyvavo VVG pirmininkė Birutė Borovikienė ir VPS administravimo vadovė Violeta Guobytė. Patvirtinta VVG tinklo parėjusių metų veiklos ataskaita ir  finansinė atskaitomybė. Aptarti svarbūs strateginiai VVGT veiklos koordinavimo principai, vietos plėtros strategijų administravimo ypatumai, pažangos vertinimas ir ateities perspektyvos. Išrinktas VVG tinklo pirmininkas – Povilas Saulevičius, Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas. Išrinkta nauja valdyba – po vieną atstovą iš kiekvienos apskrities, nuo Vilniaus apskrities – Lina Bernatavičienė, Elektrėnų vietos veiklos grupės pirmininkė.