Visuotinis narių susirinkimas

Balandžio 29d. ir 30 d. vyksta VVG „Švenčionių partnerystė“ narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas rašytine procedūra.
Susirinkimo medžiaga  visiems nariams išsiųsta balandžio 23 d. Visais darbotvarkės klausimais buvo suteikta galimybė teikti pastabas ir gauti paaiškinimus, siūlyti kandidatūras pirmininko rinkimams bei gauti jų atsiliepimus dėl dalyvavimo rinkimuose iki balandžio 28 d. 17:00 val. 
 
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
  1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.
  2. Dėl 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.
  3. Dėl finansinių ataskaitų už 2020 m. tvirtinimo.
  4. Dėl vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.
  5. Dėl šalinimo iš narių.

Balsavimas vyksta el. paštu: svencioniuvvg@gmail.com  iki balandžio 30 d. 17:00.