„Verslumo kodas Aukštaitijoje“

Pradedame vykdyti teritorinio bendradarbiavimo projektą „Verslumo kodas Aukštaitijoje“.

Šį projektą  įgyvendins glaudžiai bendradarbiaudami, lygiai prisidėdami ir vienodai gaudami naudą 5 partneriai: Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ (toliau Molėtų r. VVG), Molėtų miesto veiklos grupė „ Molėtų aitvarai“ (toliau – Molėtų m. VVG), Utenos regiono vietos veiklos grupė (toliau – Utenos r. VVG), Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ (toliau – Švenčionių r. VVG) ir Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ (toliau – Švenčionių m. VVG.  Molėtų r. VVG – projekto iniciatorius ir pagrindinis pareiškėjas, atstovaujantis vieno mažiausių rajonų kaimiškąją teritoriją, kur jaunimas linkęs „nutekėti“ į didmiesčius ir ten matyti daugiau galimybių negu gimtajame rajone. Tokia pati situacija ir Švenčionių rajone, todėl Švenčionių r. VVG buvo jungiasi kaip projekto partneris, susiduriantis su panašiomis problemomis ir norintis jas kartu spręsti. Molėtų m. VVG ir Švenčionių m. VVG jungiasi į partnerius, nes didelė dalis kaimiškose rajonų vietovėse gyvenančio jaunimo lanko ugdymo įstaigas, turi darbo vietas rajono centruose, todėl jų problemos bendrai aktualios tiek kaimo, tiek miesto veiklos grupėms. Utenos r. VVG susiduria su panašiomis problemomis kaip ir kiti partneriai, o taip pat turi patirties su socialinio verslo skatinimu Utenos regione, mato poreikį dalintis patirtimi ir plėsti verslumo skatinimą jaunimo tikslinei grupei.

Projekto veiklose gali dalyvauti Švenčionių miesto ir rajono jaunimas (nuo 14 iki 40 m.), mums skiriama   15 vietų. Tad prašome suskubti užsiregistruoti!

Reikia užpildyti registracijos formą: http://inx.lv/U3vn  arba https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLZbhScuup6n0FwQtzKhAg-b3gtvmCO-SAdfSKDxOeunRw/viewform?usp=sf_link

Birželio 22 d. organizuojamas pirmasis projekto renginys – konferencija Molėtuose  „Socialiai atsakingas verslas ir inovacijos regionuose“. Konferencijoje kviečiami dalyvauti  ne vien projekto dalyviai, bet ir kiti jaunimo, socialinio verslo temomis besidomintys rajono atstovai. Vyksime autobusu iš Švenčionių, tad būtina iš anksto pranešti, jei ketinate dalyvauti.

Programa_Socialiai atsakingas verslas ir inovacijos regionuose