Vasario 21 d. baigėsi Kvietimas Nr. 12 paraiškoms teikti

Vasario 21 d. baigėsi Kvietimas Nr. 12 paraiškoms teikti pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Iš viso gautos ir užregistruotos 2 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas paraiškas.