URM kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas 2019 metams

Spalio 1 d. paskelbtas Lietuvos užsienio reikalų ministerijos kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2019 metais.

Iš viso Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektams įgyvendinti 2019 metais bus skiriama 745 000 eurų.

Šių metų naujovė – paraiškas bus galima pildyti ir teikti tik elektronine forma internete. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2018 m. spalio 28 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

Atsižvelgdami į konkurso dalyvių prašymus ir siekdami visiems konkurso dalyviams sudaryti vienodas sąlygas, Užsienio reikalų ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra spalio 9 d. rengia mokymus paraiškų teikėjams. Registruotis į mokymus galima CPVA puslapyje.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija kviečia visus aktyviai dalyvauti ir teikti projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2019 metais.

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2018 m. spalio 28 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

Tel: 8 706 52985

El. paštas: projektai@urm.lthttp://www.orangeprojects.lt

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 5 219 1348 ir elektroniniu paštu vystomasis@cpva.lt.

Konsultacijas dėl paraiškų, teikiamų pagal 19 koncepciją, turinio teikia URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas telefonu 8 706 52985 ir elektroniniu paštu projektai@urm.lt.