Trūdų bendruomenė turi savo namus

Spalio 9 dieną „Sodiečių“ kapela grojo maršą, kviesdama …į savo namus!

Šių metų pradžioje užbaigtas projektas „Bendruomenės namų statyba Trūdų kaime“ /Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-I-9-1-2019/. Projekto vykdytojas – Trūdų bendruomenė, projekto partneris – Švenčionių rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė 111 942,00 Eur su PVM, paramos suma – 80 945,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Pastačius bendruomenės namus ir įrengus infrastruktūrą, yra sudarytos visapusiškos sąlygos aktyviai bendruomenės veiklai, gyventojų užimtumui, švietėjiškiems renginiams, teminiams kūrybos vakarams, šventėms, kapelos repeticijoms, bendruomenės namai taps kultūros, laisvalaikio užimtumo centru.

O tokią gražią rudens dieną čia vyravo pakili nuotaika, padėkos projekto sumanytojams ir jo vykdytojams, visiems talkininkams, gėlės ir sveikinimai aktyviai bendruomenei ir jos energingajai pirmininkei Dovilei Pavliukevičienei.