Paramą reglamentuoja

LR Žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymas Nr. 3D-8 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2017-04-04).

LR Žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 3D-559 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2017-09-01).

LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymas Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2016-08-05).

LR Žemės ūkio ministro 2016-07-29 įsakymas Nr. 3D-444 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2016 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2017-05-27).