Lietuvos kaimo plėtros 2014-2023 m. programa

Nacionalinė kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

LR Žemės ūkio ministro 2014-08-26 įsakymas Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2018 05 07).