Spalio 2 d. NMA vyko projektų atrankos komiteto posėdis

Spalio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimai skirti paramą  Kvietimo Nr. 8 vietos projektui, pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“

UAB „Kaltanėnų svirnas“  vietos projektui „Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentų komplekso (svirno) kapitalinis remontas, pritaikant kultūrinėms, edukacinėms reikmėms“