SKIRTA PARAMA VIETOS PROJEKTUI

Sausio 18 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas skirti paramą Kvietimo Nr. 11 vietos projektui, teiktą pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“,

Artūro Petkevičiaus vietos projektui „Pramogų stovyklavietės „Riposo“ kūrimas“- 48 741,00 Eur.