Skirta parama keturiems Kvietimo Nr. 11 vietos projektams

Gegužės 19 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą keturiems Kvietimo Nr. 11 vietos projektams, pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“:

UAB „ALEXA LT“ vietos projektui UAB „Alexa LT“ darbo vietų kūrimo projektas“

UAB „Keratus“ vietos projektui „UAB „Keratus“ verslo plėtra“

MB „Tentinių medžaigų specialistai“ vietos projektui „MB „Tentinių medžiagų specialistai“ verslo plėtra“

MB „Mobili plovykla“ vietos projektui „MB „Mobili plovykla“ mobilios plovimo paslaugos lengvajam, sunkiajam ir specializuotam transportui plauti garais objekto vietoje bei verslo valdymo sistemos diegimas“