Skirta parama dar šešiems vietos projektams

Lapkričio 20 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimai skirti paramą šešiems Kvietimo Nr. 10 vietos projektams, teiktiems pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“:

  • Nalšios muziejaus vietos projektui „Albumo „Istorinės Švenčionių rajono vietos“ leidyba“
  • Vidutinės kaimo bendruomenės „Vika“vietos projektui „Suscinkam vė Viducinėj“
  • Švenčionių sporto centro vietos projektui „Renginių organizavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas Švenčionių rajone“
  • Švenčionėlių miesto kultūros centro vietos projektui „Švenčionių krašto tradicijų išsaugojimas“
  • Švenčionėlių miesto kultūros centro vietos projektui „Vasara kitaip“
  • Švenčionių miesto kultūros centro vietos projektui „Švenčionių krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimas vaikų ir jaunimo tarpe“