SKIRTA PARAMA DAR DVIEM VIETOS PROJEKTAMS

Lapkričio 16 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą dviem Kvietimo Nr. 11 vietos projektams, teiktiems pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“:

– Oleg Levickij vietos projektui „Oleg Levickij investicija į statybvietės paruošimo veiklą“- 49 818,00 Eur

-Editos Rudytės vietos projektui „Editos Rudytės investicija į kraštovaizdžio tvarkymo veiklą“- 50 000, 00 Eur.